ZATEPĽOVANIE BUDOV

Pri zateplovaní budov sa používajú dva hlavné typy – a to z minerálnej vlny, alebo polystyrénu. Je na zákazníkovi, aký systém si vyberie. Ponúkame obidva systémy so správnym návrhom finálnej tenkovrstvej omietky a paropriepustnosti k použitému systému.