VÝKOPYVýkopové práce na základy stavieb realizujeme strojmi JCB a UNC  do rôznych šírok a hĺbok základových pásov a jám, pre všetky typy rodinných domov a občianskych vybaveností.
Odvoz vykopanej zeminy a dovoz materiálov pre stavbu si zabezpečujeme vlastnými dopravnými prostriedkami. V prípade zložitejšieho spôsobu zakladania, vieme zabezpečiť aj realizáciu kopaných širokopriemerových pilót priemeru 900 až 1200mm.
Monolitické armované základové trámy sú samozrejmosťou.
Okrem toho vieme zabezpečiť aj  vytýčenie stavby, pozemku  alebo oplotenia  autorizovaným geodetom z Trenčína a okolia .