SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

Realizujeme opláštenia interiérových konštrukcií (podkrovia, priečky, podhľady) zo sadrokartónu vrátane vyplnenia strešného plášťa minerálnou vlnou v požadovanej hrúbke, či vyplnenia interiérových sadrokartónových priečok minerálnou vlnou proti prestupu hluku.