POTERY

Poterárske práce sú dôležitou súčasťou našej ponuky, kde predmetné práce robíme zo zavlhnutej zmesi do rôznych hrúbok v ucelených dilatačných celkoch.