Kontakt

VEDENIE FIRMY
Tel.: 032/744 07 27
Email.: mrnik@maprostav.sk
Kontaktná osoba: Ing. Mrník Ľuboš

EKONOMICKÉ ODDELENIE
Tel. :032/744 07 27
Mob.: 0907/721 989
Email.: mrnikova@maprostav.sk
Kontaktná osoba: Ing. Mrníkova Mirka

ARCHITEKT - PROJEKTANTSKÉ ODDELENIE
Tel.: 032/744 07 27
Mob.: 0903/115 384
Email.: kralikova@maprostav.sk
Kontaktná osoba: Ing. arch. Králiková Šárka

ADRESA:
MAPROSTAV s.r.o.
Kukučínova 378
911 01 Trenčín

IČO: 31624081
DPH: SK2020437529