RAYTECH

Trochu futuristická realizácia moderného interiéru - recepcie ktorej sme mohli byť súčasťou.
V kooperácií s realizátorom sme na podielali vypracovaným 3D návrhu recepcie, výberom a predajom matériálov: betónového 3D obkladu a koglomerátovej dlažby.

Ďakujeme